0
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6
ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ ใช้เตรียมสอบ O-NET ป.6
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 ร่างกายมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง
หน่วยการเรียนรู้ 4 ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก
หน่วยการเรียนรู้ 6 จักวาลและอวกาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370441 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน