0
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
สรุปเนื้อหาละเอียดสมบูรณ์ เพิ่มเติมเนื้อหานอกหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ O-NET แนวคำถามท้ายบทเรียน และท้ายหน่วยแนวข้อสอบวัดปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยละเอียดครบถ้วน
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 2" ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพิ่มเติมเนื้อหานอกหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ O-NET และเข้า ม.4 มีแนวคำถามท้ายบทและคำถามท้ายหน่วยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ตลอดจนแนวข้อสอบครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละเรื่อง พร้อมกับเฉลยละเอียดครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย ศึกษาด้วยตัวเองได้

สารบัญ

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน
บทที่ 1 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
บทที่ 2 การถ่ายโอนความร้อน

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บทที่ 1 ลมฟ้าอากาศรอบตัว
บทที่ 2 มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018336 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน