0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่มรวม 1-2 (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2560)
สำหรับใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบ เสริมประสบการณ์ และทักษะในการทำข้อสอบ เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาค
หนังสือ193.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่มรวม 1-2 (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2560)" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบ เสริมประสบการณ์ และทักษะในการทำข้อสอบ เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

สารบัญ

วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
- หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- หน่วยที่ 2 สารละลาย
- หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
- หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง

วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
- หน่วยที่ 5 งานและพลังงาน
- หน่วยที่ 6 การแยกสาร
- หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง
- หน่วยที่ 8 ทรัพยากรพลังงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375804 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน