0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
สรุปเนื้อหาตามบทเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ72.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เ่ล่ม 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
- ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
- กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
ฯลฯ

บทที่ 2 งานและพลังงาน
- งาน
- กำลัง
- พลังงาน
ฯลฯ

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
- วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
- พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371400 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน