0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
สรุปเนื้อหาตามบทเรียนซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคำถาม-คำตอบท้ายบท พร้อมแบบทดสอบเข้มประจำบทพร้อมเฉลย
หนังสือ72.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371615 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน