0
คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิตฯ ชั้น ป.4
เน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.1
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิตฯ ชั้น ป.4" เล่มนี้ เป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนและเตรียมตัวสอบ O-NET, เตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมตัวสอบในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- บทที่ 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
- เรื่องที่ 1 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- เรื่องที่ 2 การวัดและการใช้จำนวนของนักวิทยาศาสตร์
- เรื่องที่ 3 การทดลองของนักวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต
- บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัว
- เรื่องที่ 1 การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
- บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก
- เรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วนต่างๆ ของพืชดอก
ฯลฯ

หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน
หน่วยที่ 4 วัสดุและสสาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165777629 (ปกอ่อน) 183 หน้า
ขนาด: 206 x 287 x 9 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน