0
คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิต ชั้น ป.3
คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิต ชั้น ป.3 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนและเตรียมตัวสอบ O-NET
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิตฯ ชั้น ป.3" เล่มนี้ เป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนและเตรียมตัวสอบ O-NET, เตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมตัวสอบในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หน่วยที่ 2 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลาและทักษะการสร้างแบบจำลอง
หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
หน่วยที่ 4 แรงในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 5 พลังงานกับชีวิต

- คณิตศาสตร์
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 เวลา
บทที่ 4 รูปเลขาคณิต
บทที่ 5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165823623 (ปกอ่อน) 187 หน้า
ขนาด: 206 x 286 x 10 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน