0
ลด 20%
คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิต ชั้น ป.5
เน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.1
หนังสือและอีบุ๊กออกใหม่ 1-499 บาท ลด 10%, 500 บาทขึ้นไป ลด 16%
หนังสือและอีบุ๊กออกใหม่ 1-499 บาท ลด 10%, 500 บาทขึ้นไป ลด 16%
อ่านต่อ
หนังสือ159.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิตฯ ชั้น ป.5" เล่มนี้ เป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนและเตรียมตัวสอบ O-NET, เตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมตัวสอบในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

สารบัญ

ส่วนแรก วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน
- หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
- หน่วยที่ 4 วัฏจักร
- หน่วยที่ 5 สิ่งมีชีวิต

ส่วนที่สอง วิชาคณิตศาสตร์
- บทที่ 1 เศษส่วน
- บทที่ 2 ทศนิยม
- บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
- บทที่ 4 ร้อยละ
- บทที่ 5 เส้นขนาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165777636 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 207 x 285 x 10 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน