0
คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิต ชั้น ป.6
คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิต ชั้น ป.3 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนและเตรียมตัวสอบ O-NET
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ วิทย์-คณิตฯ ชั้น ป.6" เล่มนี้ เป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนและเตรียมตัวสอบ O-NET, เตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมตัวสอบในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

สารบัญ

คณิตศาสตร์
บทที่ 1 หรม. และ ค.ร.น.
บทที่ 2 เศษส่วน
บทที่ 3 ทศนิยม
บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน
บทที่ 5 รูปสามเหลี่ยม
ฯลฯ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร
- หน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม
- หน่วยที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์
- หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
- หน่วยที่ 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165881951 (ปกอ่อน) 182 หน้า
ขนาด: 206 x 287 x 11 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน