0
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปฐพีกลศาสตร์
- การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
- การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง
- การวิเคราะห์โครงสร้าง
- การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการผังเมือง
- งานด้านการสำรวจเบื้องต้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635241 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน