0
คู่มือเตรียมสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบละเอียด
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักข่าวกรองเเห่งชาติ
- หน้าที่ความรับผิดของสำนักข่าวกรองเเห่งชาติ
- พันธกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสำนักข่าวกรองเเห่งชาติ
- การวิเคราะห์สภาวะเเวดล้อมองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักข่าวกรองเเห่งชาติ
- ประเภทข่าวกรอง
ฯลฯ

ภาคภาษาอังกฤษ
- เเนวข้อสอบ
- ข้อสอบส่วน Error Identification (บ่งชี้ตำเเหน่งที่ตัดไวยากรณ์)
- Paraphrase หรือ Restatement (การหาประโยคที่มีความหมายเหมือน)
- เเนวข้อสอบส่วนการอ่าน (Reading Comprehension)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167564340 (ปกอ่อน) 150 หน้า
ขนาด: 207 x 288 x 20 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน