0
คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารทั่วไปปฏิบัติการ)
ใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหาเเละข้อสอบ ภาค ก.+ ข. เล่มเดียวครบ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- เเนวข้อสอบสาระสำคัญ พ.ร.บ. สภาครูเเละบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2546
- เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542 เเละเเก้ไขเพิ่มเติม
- เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน พ.ศ.2534 เเละที่เเก้ไข
- เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- เเนวข้อสอบ พ.ฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
- เเนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
- เเนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167564210 (ปกอ่อน) 302 หน้า
ขนาด: 207 x 289 x 18 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน