0
คู่มือเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ภาค ข.) ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ภาค ข.) ใหม่ล่าสุด ทั้งหลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ การเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน้าที่และความรับผิดชอบคอมพิวเตอร์
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550
- ภาคผนวก ก.หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550
- ภาคผนวก ข.หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550
- ความปลอดภัยของฐานข้อมูล
- ระบบเครือข่าวคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- การจำแนกประเภทของเครือข่าย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168871 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 207 x 290 x 13 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน