0
คู่มือเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข. ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข. ล่าสุด ทั้งหลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน้าที่หลักและความรับผิดชอบหลักของนักวิชาการศึกษา
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- สาระสำคัญแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
- สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
- ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี 2552-2558
- ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168932 (ปกอ่อน) 238 หน้า
ขนาด: 208 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน