0
คู่มือเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นราชการส่วนท้องถิ่น วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ภาค ข. ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทางปฐพีกลศาสตร์
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นราชการส่วนท้องถิ่น วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ภาค ข. ล่าสุด ทั้งหลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทางปฐพีกลศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของวิศวกรโยธา
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัตการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
- สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไข
- ความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
- ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ.2559
- แนวข้อสอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
- ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานช่างโยธาและก่อสร้าง
- แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา
- ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมเรื่อง เขียนแบบวิศวกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168949 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 216 x 290 x 14 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน