0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.4 เล่มรวม 1-2 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
สรุปสาระสำคัญ เคมี ม.4 เล่มรวม 1-2 ทั้งหมดที่จำเป็นต้องรู้ แบบทดสอบที่สกัดจากข้อสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 สายวิทย์ทุกคนที่ต้องการพิชิตข้อสอบเคมีในระดับชั้น ม.4 และอีกมากมาย
หนังสือ238.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.4 เล่มรวม 1-2 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี โมลและสูตรเคมี สารละลาย และปริมาณสัมพันธ์ ในแต่ละบทนั้นมีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 3 พันธะเคมี
บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
บทที่ 5 สารละลาย
บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375460 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน