0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.5 เล่มรวม 3-4 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
สรุปสาระสำคัญ เคมี ม.5 เล่มรวม 3-4 ทั้งหมด ที่จำเป็นต้องรู้ แบบทดสอบที่สกัดจากข้อสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 สายวิทย์ทุกคนที่ต้องการพิชิต ข้อสอบเคมีในระดับชั้น ม.5
หนังสือ243.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปเนื้อหา "คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.5 เล่มรวม 3-4 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)" ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า อย่างละเอียด สรุปใจความสำคัญ ประเด็นต่าง ๆ ที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ แยกตามเรื่องอ่านเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ พร้อมเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ

สารบัญ

บทที่ 7 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 9 สมดุลเคมี
บทที่ 10 กรด-เบส
บทที่ 11 เคมีไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375712 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน