0
คู่มือเตรียมสอบ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.4
เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบ O-NET หรือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.4" เล้่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการสื่อสารความหมายด้วยภาพ และเน้นให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียตัวสอบในชั้นเรียน และเตรียมสอบ O-NET หรือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างโลก
บทที่ 2 การแปรสัณฐาน ของแผ่นธรณี
บทที่ 3 ธรณีพิบัติภัย
บทที่ 4 การลำดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยา
บทที่ 5 ทรัพยากรธรณี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165881944 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 206 x 286 x 7 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน