0
คู่มือเตรียมสอบ NT ป.5
สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test)
หนังสือ65.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ข้อสอบ NT" เล่มนี้มีที่มาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ซึ่งเป็นการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นเครื่องมือสอบวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญ ๆ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น แล้วก็นำผลการประเมินนั้นไปเป็นข้อมูลชี้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป หรืออาจรวมถึงการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแต่ละช่วงชั้น

สารบัญ

- การเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.5
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับที่ 1 ชุดที่ 1
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับที่ 2 ชุดที่ 1
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับที่ 1 ชุดที่ 2
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับที่ 2 ชุดที่ 2
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับที่ 1 ชุดที่ 3
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับที่ 2 ชุดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744348784 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 188 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน