0
ลด 15%
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.6 ทุกคน ใช้อ่านสรุปเนื้อหาความรู้ ทบทวนความรู้ และฝึกทักษะการทำข้อสอบ ใช้เตรียมสอบแบบทดสอบภาษาไทย O-NET ป.6 ให้ได้คะแนนสูงสุด
หนังสือ106.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้อ่านสรุปเนื้อหาความรู้ ทบทวนความรู้ และฝึกทักษะการทำข้อสอบ ใช้เตรียมสอบแบบทดสอบภาษาไทย O-NET ป.6 ให้ได้คะแนนสูงสุด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ภาษา
- ระดับของภาษา
- อักษรไทย
- พยัญชนะ
- สระ
- คำที่ใช้ ใ- ไ- อัย ไอย อำ อัม
- วรรณยุกต์
- การผันอักษร
- ตัวเลขไทย
- พยางค์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375385 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน