0
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อเตรียมสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ระดับชั้น ม.3 แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 พร้อมเแลย
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Part I Communication
Part II Grammar
Part III Vocabulary
Part IV Reading Comprehension
Part V Writing
- แนวข้อสอบ O-Net ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ O-Net ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ O-Net ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ O-Net ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373541 (ปกอ่อน) 147 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน