0
คู่มือเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ฝึกเรียนภาษาจีนเบื้องต้น อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ บทสนทนา และคำศัพท์ในเล่มเดียว
หนังสือ208.05 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ฝึกเรียนภาษาจีนเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาจีน บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริงในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยทบทวนความรู้ท้ายบท เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 การทักทายและการแนะนำตัว
บทที่ 2 ครอบครัว
บทที่ 3 การบอกวัน เดือน ปี และเวลา
บทที่ 4 การบอกที่ตั้งและทิศทางของสสถานที่
บทที่ 5 การซื้อของ
บทที่ 6 การเดินทางไปต่างประเทศ
บทที่ 7 โรงพยาบาล
บทที่ 8 สภาพอากาศ
บทที่ 9 การซ้ำคำ
บทที่ 10 คำช่วยโครงสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812919 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน