0
คู่มือเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1
คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ประกอบด้วยเรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง และแรงและกฎการเคลื่อนที่
หนังสือ255.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม ชั้น ม.4 เล่ม 1 ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกเรื่องทั้ง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฏการเคลื่อนที่ โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยวิธีทำครบทุกบท อีกทั้งยังมีข้อสอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ฝึกทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาคหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
- การอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- ความซื่อสัตย์กับการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
- ความรู้ทางฟิสิกส์ได้อย่างไร
ฯลฯ

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
- ปริมาณทางฟิสิกส์
- ปริมาณเวกเตอร์
- การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ฯลฯ

บทที่ 3 แรง และกฎการเคลื่อนที่
- แรง
- มวล
- กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018671 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน