0
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฏการเคลื่อนที่ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม ชั้น ม.4 เล่ม 1 ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกเรื่องทั้ง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฏการเคลื่อนที่ โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยวิธีทำครบทุกบท อีกทั้งยังมีข้อสอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ฝึกทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาคหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
- 1.1 การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- 1.2 ความซื่อสัตย์กับการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
- 1.3 ความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาอย่างไร
- 1.4 ความหมายและขอบขตของวิชาฟิสิกส์
- 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่น ๆ
ฯลฯ

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
- 2.1 ปริมาณทางฟิสิกส์
- 2.2 ปริมาณเวกเตอร์
- 2.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุ
- 2.4 การบอกตำแหน่งของวัตถุสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรง
- 2.5 ระยะทาง
ฯลฯ

บทที่ 3 แรง และกฏการเคลื่อนที่
- 3.1 แรง
- 3.2 มวล
- 3.3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
- 3.4 กฏการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน
- 3.5 น้ำหนัก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017704 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน