0
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2
สรุปเนื้อหาสำคัญ สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้ง แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม ชั้น ม.4 เล่ม 2 ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกเรื่องทั้ง สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน และการเคลื่อนที่แนวโค้ง โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยวิธีทำครบทุกบท อีกทั้งยังมีข้อสอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ฝึกทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาคหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 4 สมดุล
- 4.1 สมดุลกล
- 4.2 สมดุลต่อการเคลื่อนที่
- 4.3 จุดศูนย์กลางของมวล (C.M.) และจุดศูนย์ถ่วง (C.G.)
ฯลฯ

บทที่ 5 งานและพลังงาน
- 5.1 แรงและงาน
- 5.2 กำลัง
- 5.3 พลังงาน
ฯลฯ

บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
- 6.1 โมเมนตัม
- 6.2 แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
- 6.3 การดลและแรงดล
ฯลฯ

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
- 7.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- 7.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- 7.3 ประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017469 (ปกอ่อน) 452 หน้า
ขนาด: 185 x 262 x 21 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน