0
ลด 15%
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3
สรุปเนื้อหาสำคัญ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลื่น แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ228.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกเรื่องทั้ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลื่น แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยวิธีทำครบทุกบท อีกทั้งยังมีข้อสอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ฝึกทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาคหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มกนิกอย่างง่าย
- ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มกนิกอย่างง่าย
- ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
- เฟส
ฯลฯ

บทที่ 9 คลื่น
- การจำแนกคลื่น
- การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
- คลื่นบนเส้นเชือก และคลื่นผิวน้ำ
ฯลฯ

บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
- สมมติและทฤษฎีของแสง
- การแทรกสอด
- การเลี้ยวเบนของแสง
ฯลฯ

บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
- การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา
- การสะท้อนแสง
- การหักเหของแสง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017780 (ปกอ่อน) 372 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน