0
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ การสืบพันธุ์ของพืชดอก โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก การลำเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบพร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกเรื่องทั้ง การระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบขับถ่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้นๆ พร้อมเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ

สารบัญ

บทที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บทที่ 9 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก
บทที่ 10 การลำเลียงของพืช
บทที่ 11 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 12 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018145 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน