0
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต พฤติกรรมของสัตว์ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบ พร้อมเฉลย
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามโครงสร้างใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใหม่ล่าสุด ครบทุกเรื่องทั้งระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต และพฤติกรรมของสัตว์ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ พร้อมเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ

สารบัญ

18. ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
19. การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
20. ระบบต่อมไร้ท่อ
21. การสิบพันธุ์และการเจริญเติบโต
22. พฤติกรรมของสัตว์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018275 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 16 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน