0
คู่มือเรียนรายวิชาและเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สรุปเนื้อหาสำคัญ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
- การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- ความซื่อสัตย์กับการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร
ฯลฯ

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในแนวตรง
- ปริมาณทางฟิสิกส์
- ปริมาณเวกเตอร์
- การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ฯลฯ

บทที่ 3 แรง และกฎการเคลื่อนที่
- แรง
- มวล
- กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
ฯลฯ

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162015984 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 25 มม.
น้ำหนัก: 940 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน