0
คู่มือเรียนรายวิชา เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6
สรุปเนื้อหาสำคัญ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและประชากร มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560 ประกอบด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและประชากร และมนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด ใช้อ่านประกอบการเรียนหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 23 ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ฯลฯ

บทที่ 24 ระบบนิเวศและประชากร
- ระบบนิเวศ
- ไบโอม
- ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ฯลฯ

บทที่ 25 มนุษย์กับวความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
- การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติปัญหาและการจัดการ
- หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018589 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 16 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน