0
คู่มือเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5
สรุปเนื้อหาสำคัญ แม่เหล็กและไฟฟ้า ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ274.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกเรื่องทั้ง แม่เหล็กและไฟฟ้า ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยวิธีทำครบทุกบท อีกทั้งยังมีข้อสอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ฝึกทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาคหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 15 แม่เหล็กและไฟฟ้า
- แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
- แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
- แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
ฯลฯ

บทที่ 16 ความร้อนและแก๊ส
- ความร้อน
- แก๊สอุดมคติ
- แบบจำลองของแก๊ส
ฯลฯ

บทที่ 18 ของแข็งและของไหล
- สภาพยืดหยุ่น
- ความหนาแน่น
- ความดัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018251 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน