0
คู่มือเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 6
สรุปเนื้อหาสำคัญ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกต์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 6" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกเรื่องทั้ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกต์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยวิธีทำครบทุกบท อีกทั้งยังมีข้อสอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ฝึกทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบปลายภาค หรือสอบเข้าใหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ได้ทุกรูปแบบ

สารบัญ

บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- สมการของแมกซ์เวลล์
- การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- การทดลองของเฮิรตซ์
ฯลฯ

บทที่ 19 ฟิสิกต์อะตอม
- อะตอม
- การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก
- การค้นพบอิเล็กตรอน
- พลังงานหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์
ฯลฯ

บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- กัมมัตภาพรังสี
- การเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส
- การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
- ไอโซโทป
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018480 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน