0
คู่มือเรียนและใช้งาน C++ +CD
ศึกษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C++ เรียนรู้ง่าย อธิบายละเอียด มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจทุกคน
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนและใช้งาน C++ +CD" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C++ เรียนรู้ง่าย อธิบายละเอียด มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก พร้อมมีสรุปท้ายบท เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++

สารบัญ

Chapter 1 เตรียมความพร้อมก่อนเขียน C++
Chapter 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++
Chapter 3 ความรู้เบื้องต้นทางภาษา C++
Chapter 4 การตรวจสอบเงื่อนไข, ตัวดำเนินการ และการวนลูป
Chapter 5 ฟังก์ชัน (Function)
Chapter 6 อาร์เรย์ (Array)
Chapter 7 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา C++
Chapter 8 การสืบทอดคลาส (Inheritance)
Chapter 9 ระบบเนมสเปซ (Namespace) ในภาษา C++
Chapter 10 พอยน์เตอร์ (Pointer)
Chapter 11 การใช้งาน Template และ Generic
Chapter 12 Lambda Expression

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167233888 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 169 x 228 x 14 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน