0
คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2nd Edition
อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน สามารถทำตามได้จริง มีกรณีศึกษา ทั้งที่ใช้ Virtual Machine Simulator และอุปกรณ์จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจใช้งานจริง
หนังสือ403.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2nd Edition" เล่มนี้ ได้มีการจัดเรียง รวบรวม เรียบเรียงใหม่ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยและครบถ้วน โดยใช้บทเรียนในการปรับปรุงจากการเรียนการสอนจริงตลอด 5 ปีที่ผ่าน อ้างอิงกับโครงสร้างแบบลำดับชั้นเพื่อให้ผู้อ่านมองภาพชัดเจน ผนวกกับการศึกษาหลักการของศาสตร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Internet นอกจากนี้ยังเพิ่มคำอธิบายในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

    เนื้อหาภายในเล่มเน้นความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบ และเชื่อมต่ออุปกรณ์บนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานของโปรโตคอลในเครือข่ายที่ควรรู้จัก เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และเป็นใช้ประกอบการทำงานเป็นอย่างดี

สารบัญ

ปฏิบัติการที่ 01 รู้จักเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเตรียมสื่อสัญญาณ
ปฏิบัติการที่ 02 การติดตั้งระบบปฏิบัติ Windows และจัดการผู้ใช้งานเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่ 03 การติดตั้งบริการพื้นฐาน (Telnet, FTP, Web)
ปฏิบัติการที่ 04 การติดตั้งบริการเสริม DNS และ Email
ปฏิบัติการที่ 05 การแบ่งปันทรัพยากร และบริการ Peer to Peer
ปฏิบัติการที่ 06 การบริหารจัดการและวิเคราะห์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการที่ 07 การพัฒนาโปรแกรมเครือข่ายด้วย TCP และ UDP
ปฏิบัติการที่ 08 รู้จัก Internet Protocol และเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นต้น
ปฏิบัติการที่ 09 การเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นกลาง และ DHCP
ปฏิบัติการที่ 10 การสร้างเครือข่ายขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์จริง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162007439 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 171 x 229 x 23 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน