0
คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง
อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นตอนสามารถทำตามได้จริง มีกรณีศึกษา ทั้งที่ใช้ Virtual Machine เเละอุปกรณ์จริง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา เเละผู้ที่สนใจใช้งานจริง
หนังสือ394.25 บาท
e-books(PDF) ?415.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หากคุณต้องการหนังสือคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่อ่านเข้าใจและสามารถทำงานได้จริง หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้! ด้วยเนื้อหาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในชิวิตการทำงาน ทำให้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประกอบการทำงานได้จริงๆ จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และเป็นใช้ประกอบการทำงานเป็นอย่างดี

สารบัญ

ปฏิบัติการที่ 1 การเตรียมสื่อสัญญาณ
ปฏิบัติการที่ 2 การติดตั้ง Windows Server เเละ Virtual Machine
ปฏิบัติการที่ 3 การพัฒนาเว็บเพจส่วนบุคคล
ปฏิบัติการที่ 4 การติดตั้งเเละตรวจสอบบริการที่มั่นคงปลอดภัย
ปฏิบัติการที่ 5 การค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เเละบริการบนเครือข่าย
ปฏิบัติการที่ 6 การพัฒนาโปรเเกรมเครือข่ายอย่างง่าย (Network Programming)
ปฏิบัติการที่ 7 การสร้างเครือข่ายเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างเครือข่ายระดับกลาง
ปฏิบัติการที่ 9 การสร้างเครือข่ายเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์จริง
ปฏิบัติการที่ 10 การสร้างเครือข่ายระดับกลางโดยใช้อุปกรณ์จริง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162005800 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 170 x 229 x 25 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน