0
คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์
เนื้อหาครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่าย Mobile, Wireless และอุปกรณ์ด้าน IoT มีกรณีศึกษาการทดสอบทั้งที่ใช้ Virtual Machine, Simulator และอุปกรณ์จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ
หนังสือ456.00 บาท
e-books(PDF) ?480.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Networks) ทั้ง Wi-Fi และ Cellular ตลอดจนการทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT เน้นความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบระบบ, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และความปลอดภัยของอุปกรณ์บนเครือข่ายไร้สาย โครงสร้างเนื้อหาในแต่ละปฏิบัติการได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้และทดลองระบบเครือข่ายไร้สาย ดังเช่นมาตรฐานการจำลองเครือข่ายไร้สาย และการติดตั้งใช้งานจริง การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายที่ควรรู้จัก เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กร

    อีกทั้งบทสุดท้ายมีการทดสอบการโจมตีกับเครือข่ายไร้สายด้วย (เพื่อความปลอดภัย ควรกระทำในระบบปิด) การปฏิบัติการจะมีการใช้งานอุปกรณ์จริง และโปรแกรมต่าง ๆ ที่หาได้ตามท้องตลาด ทั้งในส่วนโปรแกรมแบบ Open Source เช่น Linux และอ้างอิงกับบริษัทชั้นนำ เช่น Cisco และ Microsoft เป็นต้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่สนใจใช้งาน

สารบัญ

ปฏิบัติการที่ 01 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Windows และ Linux)
ปฏิบัติการที่ 02 เทคโนโลยี Wireless Local Area Networks (WLAN)
ปฏิบัติการที่ 03 การจำลอง WLAN
ปฏิบัติการที่ 04 การใช้งาน Wireless Router
ปฏิบัติการที่ 05 การเชื่อมต่อ WLAN ด้วย Access Point
ปฏิบัติการที่ 06 การเชื่อมต่อ WLAN รูปแบบ P2P และ P2MP
ปฏิบัติการที่ 07 การติดตั้งและปรับแต่ง Bluetooth, NFC, Smart Plug และ PLC
ปฏิบัติการที่ 08 การเชื่อมต่อ Wireless Personal Area Networks (WPAN) ด้วย ZigBee
ปฏิบัติการที่ 09 การจำลอง Wireless Sensor Networks (WSN)
ปฏิบัติการที่ 10 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือเล่มเดียวที่สอนความรู้ความเข้าใจระบบของเครือข่ายไร้สาย ควบคู่กับการทดลองจริง
2. การออกแบบและทดสอบระบบทางเครือข่ายไร้สาย ทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
3. เพิ่มเทคนิคการติดตั้งและเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ IoT สำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164870918 (ปกอ่อน) 600 หน้า
ขนาด: 170 x 230 x 30 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน