0
คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งโครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม ตลอดจนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม
หนังสือ375.25 บาท
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรึทึม ครอบคลุมเนื้อหาในระดับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมตัวอย่างและโค้ดโปรแกรมทุกหัวข้อ สามารถใช้ได้ทั้งภาษา C และภาษา Java เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้เรียนหรือสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หากต้องการหาหนังสือหรือคู่มือสำหรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรีทึม หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
บทที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม (Performance Analysis of Algorithms)
บทที่ 3 อาร์เรย์ และการอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจำ (Array and Referent Data in Memory)
บทที่ 4 ลิงค์ลิสต์ (Linked-List)
บทที่ 5 สแต็ก (Stack)
บทที่ 6 คิว (Queue)
บทที่ 7 ทรี (Tree)
บทที่ 8 ทรีประยุกต์ (Applied Tree)
บทที่ 9 แอช (Hash)
บทที่ 10 ไทรส์ (Tries)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164870062 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 170 x 229 x 21 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน