0
คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ (PDF)
เรียนรู้ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วยตนเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งโครงสร้าง ตัวอย่างการใช้ประโยค และคำศัพท์น่ารู้
หนังสือ254.15 บาท
e-books(PDF) ?279.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างประโยค คำแสดงคำถาม คำช่วย คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ คำสันธาน คำกริยา การสร้างประโยคในรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างการใช้จริง อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ตลอดจนแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมสอบวัดระดับ N4, N5 และ PAT 7.3 อย่างมั่นใจ รวมถึงนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน หรือในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างประโยค
บทที่ 2 คำบ่งชี้
บทที่ 3 คำแสดงคำถาม
บทที่ 4 จำนวนและตัวเลข
บทที่ 5 การวิเศษณ์
บทที่ 6 เวลาและระยะเวลา
บทที่ 7 ปฏิทิน
บทที่ 8 ลักษณนาม
บทที่ 9 การ "มี, อยู่"
บทที่ 10 การแสดงตำแหน่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840081490 (PDF) 312 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน