0
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.1 เก่งไวด้วยตัวเอง
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับล่าสุด) พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบในชั้นเรียน ปูพื้นฐานแน่น เข้าใจง่าย ฝึกอ่านและเขียนได้ด้วยตัวเอง!
หนังสือ84.55 บาท
e-books(PDF) ?79.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.1 เก่งไวด้วยตัวเอง" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) สรุปเนื้อหาแบบกระชับ เข้าใจง่าย และรวบรวมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับที่ง่ายเพื่อเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ และระดับที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค ป.1 ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 พยัญชนะ
บทที่ 2 สระ
บทที่ 3 วรรณยุกต์
บทที่ 4 มาตราตัวสะกด
บทที่ 5 คำคล้องจอง
บทที่ 6 คำควบกล้ำ
บทที่ 7 อักษรนำ
บทที่ 8 คำประสม
บทที่ 9 การผันอักษากลาง
บทที่ 10 การผันตัวอักษัสูง
บทที่ 11 การผักอักษรต่ำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000051 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Dream & Passion, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน