0
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.3 เก่งไวด้วยตัวเอง
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับล่าสุด) พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบในชั้นเรียน ปู้พื้นฐานแน่น เข้าใจง่าย ฝึกอ่านและเขียนได้ด้วยตัวเอง!
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.3 เก่งไวด้วยตัวเอง" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) โดยรวบรวมเนื้อหาที่มีทั้ง หลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ไว้อย่างครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค และสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หลักภาษา
ส่วนที่ 2 ภาษาพาที
ส่วนที่ 3 วรรณคดีลำนำ
ส่วนที่ 4 เตรียมความพร้อมสอบ NT และแนวข้อสอบ
ส่วนที่ 5 เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000044 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dream & Passion, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน