0
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.4 เก่งไวด้วยตัวเอง
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับล่าสุด) พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบในชั้นเรียน เล่มเดียวจบ! เข้าใจง่าย ฝึกอ่านและเขียนได้ด้วยตัวเอง
หนังสือ151.05 บาท
e-books(PDF) ?144.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.4 เก่งไวด้วยตัวเอง" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) สรุปเนื้อหาแบบกระชับ เข้าใจง่าย และรวบรวมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับที่ง่ายเพื่อเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ และระดับที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค ป.4 ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 มาตราตัวสะกด
บทที่ 2 วรรณยุกต์
บทที่ 3 คำพ้อง
บทที่ 4 คำประสมและคำประสาน
บทที่ 5 ชนิดของคำ
บทที่ 6 วลีและประโยค
บทที่ 7 สำนวนไทย
บทที่ 8 ภาษาถิ่น
บทที่ 9 คำราชาศัพท์
บทที่ 10 คำขวัญ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. สรุปเนื้อหาหลักภาษาไทย ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด)
2. มีแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบหลากหลาย ช่วยเพิ่มความเข้าใจและช่วยให้จำได้ไวขึ้น
3. มีแนวข้อสอบปลายภาค ภาษาไทย ป.2 เพื่อเพิ่มทักษะนอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค ภาษาไทย ป.2 ได้อย่างมั่นใจ
4. ผลงานของ สนพ. ที่มีผู้อ่านให้ความไว้วางใจ หนังสือเด็กหลายเล่มในหมวดคู่มือเตรียมสอบเคยติดอันดับ Best Seller ของ SE-ED ปัจจุบันยังมียอดขายดีติดอันดับ Top อย่างต่อเนื่อง เช่น สรุป คณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว, ชุดคู่มือติว สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิต และเครือคาทอลิก ซึ่งมีทั้งวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา
5. ด้านความน่าเชื่อถือและการยอมรับของผู้เขียน ผู้เขียนเป็นคุณครูซึ่งมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000129 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dream & Passion, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน