0
คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)
จุดเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ที่แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ก็นำมาใช้งาน เรียนรู้ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษา Python ง่ายต่อการเรียนรู้ มีโครงสร้างของภาษาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย รูปแบบของ คำสั่งง่ายเหมือนภาษา BASIC การกำหนดชนิดของตัวแปรและใช้งาน ทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ตัว
ภาษามีความยืดหยุ่นสูง และมีคำสั่งในการจัดการกับข้อความ และไฟล์ข้อความ (Text File) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง มีการรวมเอาส่วนดีของภาษาต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้ศึกษา ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล และการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก โดยเน้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ มีการอธิบายตัวอย่างโปรแกรมอย่างละเอียด ผู้อ่านสามารถทดลองพิมพ์คำสั่งเพื่อให้เห็นการทำงานและสร้างความเข้าใจไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 ประโยชน์จากการใช้ Python
บทที่ 2 โครงสร้างและลักษณะการเขียนโปรแกรม
บทที่ 3 รู้จักกับการใช้ตัวแปรของ Python
บทที่ 4 การตรวจสอบเงื่อนไข
บทที่ 5 คำสั่งการวนทำซ้ำ
บทที่ 6 การสร้างโพรซีเจอร์หรือฟังก์ชันของ Python
บทที่ 7 การจัดการปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการพัฒนาโปรแกรม (Error And Exceptions)
บทที่ 8 Python กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
บทที่ 9 พื้นฐานการใช้โมดูล Tkinter สำหรับ Graphical User Interface (GUI)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167502878 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 186 x 236 x 19 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน