0
ลด 80%
คู่มือเรียน Microsoft Word 2000 Step by Step (DISK)
หนังสือ57.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือคู่มือเรียน Microsoft Word 2000 Step by Step เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยสอนการใช้โปรแกรม Word 2000 กับผู้ที่สนใจจะศึกษาโปรแกรมตัวนี้ด้วยตนเอง จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ สอนโดยอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนมาหลายปี ลักษณะการอธิบายในหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม ประเภท Word มาก่อนก็สามารถอ่านและทำงานได้ เนื้อหาการนำเสนอจะเน้นเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวัน และมีตัวอย่างของงานในแต่ละเรื่องมาเป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนแล้วทำงานได้จริง พร้อมทั้งมีแบบทดสอบและเฉลยหลังเรียนจบทุกบทด้วย และทุกขั้นตอนของการอธิบายผู้เขียนได้ใส่ภาพประกอบไว้พร้อมทั้งได้แทรกเทคนิค วิธีลัด หรือการแก้ปัญหาของการใช้งานในแต่ละส่วนไว้ ดังนั้นผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาโปรแกรม Word 2000 ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 การใช้งานเบื้องต้น
บทที่ 2 การสร้าง แก้ไข และการบันทึกเอกสาร
บทที่ 3 การเปิดและปิดเอกสาร
บทที่ 4 การย้าย การก๊อปปี้ และเทคนิคการพิมพ์ข้อความ
บทที่ 5 การเลือกมุมมองของเอกสารบนหน้าจอ
บทที่ 6 การตกแต่งเอกสาร
บทที่ 7 การสร้างตารางในเอกสาร
บทที่ 8 การตรวจสอบและการแก้ไขเอกสาร
บทที่ 9 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
บทที่ 10 การจัดการกับเอกสารขนาดยาว
บทที่ 11 การพิมพ์จดหมาย และการสร้างจดหมายผนวก
บทที่ 12 เทคนิคการทำงานให้รวดเร็ว
บทที่ 13 การใส่รูปภาพและกราฟิกต่าง ๆ ในเอกสาร
บทที่ 14 การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2000

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745341681 (ปกอ่อน) 338 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2000
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน