0
คู่มือเลี้ยงลูกยุคใหม่ ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
สุดยอดเคล็ดลับเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า พัฒนาสมองลูกให้ถูกช่วงวัย สอนพ่อแม่ช่วยลูกนาทีฉุกเฉิน สำหรับลูกน้อยแรกเกิด - 3 ขวบ
ผู้เขียน Amarin Baby & Kids
หนังสือ474.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเลี้ยงลูกยุคใหม่ ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ในการเลี้ยงลูก ตั้งแต่การเตรียมพร้อมก่อนคลอด แรกเกิด - 3 ปีที่ครบถ้วน ครอบคลุม ทันสมัย และใช้ได้จริง ทั้งการดูแล การส่งเสริมพัฒนาการ โรคภัยต้องรู้ ด้วยข้อมูลวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสุดยอดเคล็ดลับเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รู้ทันปัญหาลูกเจนอัลฟ่า เจนเนอเรชั่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยี และรู้จักวิธีปรับแก้พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย Digital Kids พร้อมข้อมูลสำคัญเพื่อการพัฒนาสมองลูกให้ถูกช่วงวัย เพื่อการส่งเสริมลูกในด้านต่าง ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพ Easy Step ขั้นตอนดูแลปฐมพยาบาลลูกรักยามเจ็บป่วย และวิธีการช่วยลูกในนาทีวิกฤตของชีวิตด้วยฝีมือพ่อแม่

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมพร้อมเพื่อการคลอดคุณภาพ
บทที่ 2 เตรียมความรู้ดูแลเต้านมเพื่อให้นมแม่
บทที่ 3 เตรียมอุปกรณ์ต้อนรับลูกน้อย
บทที่ 4 รู้จักลูกรักแรกเกิด
บทที่ 5 วัคซีนเพื่อสุขภาพลูกน้อย
บทที่ 6 การดูแลกิจวัตรประจำวันลูกน้อย
บทที่ 7 รู้จักการนอนหลับของลูกน้อย
บทที่ 8 การขับถ่ายและวิธีการดูแล
บทที่ 9 รับมือกับปัญหาลูกทารก
บทที่ 10 นมแม่: อาหารมื้อแรกของลูกน้อย
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้เพื่อการเลี้ยงลูกไว้อย่างครบถ้วน
- 4 สีทั้งเล่ม พร้อมภาพประกอบ เนื้อหาอ่านง่าย และนำไปใช้ได้จริง
- ข้อมูลน่าเชื่อถือทันสมัย เหมาะกับการเลี้ยงลูกยุคใหม่ เตรียมพร้อมเข้าใจเด็กที่เกิดในยุคปัจจุบัน และยังมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาสมอง ส่งเสริมพัฒนาการ การเลี้ยงเด็กเจนอัลฟ่า และเคล็ดลับพัฒนา EF

คำนิยม
ผมได้มีโอกาสตรวจสอบต้นฉบับหนังสือ "คู่มือเลี้ยงลูกยุคใหม่ ฉบับสมบูรณ์" ในสวนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ ทำให้ได้เห็นถึงความพยายามรวบรวมเรื่องราว ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูลูกอย่างมาก หากคุณพ่อคุณแม่ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวและสังคมที่มีความยากลำบาก และซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย เอาใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้เลี้ยงดูลูกอย่างมีความสุข ขณะที่ลูกได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมนะครับ หนังสือเล่มนี้คงเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพัฒนาตนเองไปพร้อมกับพัฒนาการของลูกได้ไม่ยากครับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์- กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161830298 (ปกแข็ง) 404 หน้า
ขนาด: 180 x 232 x 23 มม.
น้ำหนัก: 935 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน