0
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 +เฉลย
สรุปเนื้อหา ครบทุกบท แบบทดสอบ ตามตัวชี้วัด +แนวข้อสอบ ปลายภาค พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระภูมิศาสตร์
- สาระประวัติศาสตร์
- สาระเศรษฐศาสตร์
- สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017834 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน