0
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตราฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.1 ครบ 5 สาระตรงตามหลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 พร้อมแบบทดสอบท้ายบทตามตัวชี้วัดและเฉลยครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ใช้อ่านทบทวนประกอบการเรียน และใช้เตรียมตัวสอบกลางภาคหรือปลายภาคได้

สารบัญ

- สาระภูมิศาสตร์
- สาระประวัติศาสตร์
- สาระเศรษฐศาสตร์
- สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017513 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน