0
ลด 10%
คู่มือใช้งานมัลติมิเตอร์ SANWA YX-36ITR
หนังสือ126.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือใช้งานมัลติมิเตอร์ SANWA YX-361TR พร้อมการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ประกอบเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรก เป็นหลักการใช้มัลติมิเตอร์ซันวารุ่น YX-361TR และส่วนที่สองเป็นการนำมัลติมิเตอร์ไปใช้วัดตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

หลักการใช้ มัลติมิเตอร์ซันวารุ่น YX-361TR เป็นหลักการใช้มัลติมิเตอร์โดยละเอย บอกวิธีใช้มัลติมิเตอร์ บอกวิธีอ่านค่าที่ถูกต้อง และเพิ่มวิธีการดัดแปลงมิเตอร์ให้ใช้งานได้เพิ่มขึ้น แต่ละเรื่องแต่ละชนิดของการใช้งานได้อธิบายไว้อย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย

การนำมัลติมิเตอร์ไปใช้วัดตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นการเป็นการประยุกต์ใช้งานมัลติมิเตอร์ในการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด เช่น วัดตัวต้านทาน วัดตัวเก็บประจุ วัดตัวเหนี่ยวนำ เป็นต้น อธิบายการตรวจวัดอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับง่ายต่อการลงมือปฏิบัติ สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ส่วนประกอบและวงจร มัลติมิเตอร์ซันวารุ่น YX-361TR

 • บทที่ 2 การใช้ย่านวัด DCV และ DCV (NULL)

 • บทที่ 3 การใช้ย่านวัด DCmA

 • บทที่ 4 การใช้ย่านวัด ACV

 • บทที่ 5 การใช้ย่านวัดความต้านทาน

 • บทที่ 6 การใช้ย่านวัดดีซีโวลต์มิเตอร์วัดวงจรลอจิก

 • บทที่ 7 การวัดความต้านทานของตัวต้านทาน

 • บทที่ 8 การตรวจวัดตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่ 9 การตรวจวัดขดลวดและหม้อแปลงด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่10 การตรวจวัดไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่11 การตรวจวัดซีเนอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่12 การตรวจวัดไดโอดเปล่งแสง (LED)ด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่13 การตรวจวัดวาริแคปไดโอด หรือ วาแรกเตอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745344499 (ปกอ่อน) 208 หน้า
  ขนาด: 145 x 212 x 9 มม.
  น้ำหนัก: 335 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2001
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน