0
ลด 10%
คู่มือใช้งาน Access 2010 ฉบับสมบูรณ์
สอนการใช้ Access เพื่อการจัดการฐานข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่มีหลายมิติและมีความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูล หากเลือกใช้ให้ถูกประเภท งานของเราก็จะง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ!!
ผู้เขียน ธัชชัย จำลอง
หนังสือ251.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณใช้งาน Access 2010 ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล การสร้างหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ ไปจนถึงการสรุปออกมาในรูปแบบรายงาน ตบท้ายด้วยการทำให้ฐานข้อมูลมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้ด้วย ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถปฏิบัติตามได้ทันที

สารบัญ

บทที่ 1 คุยกันเรื่องฐานข้อมูล
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
บทที่ 3 การติดตั้ง Microsoft Office และ Access 2010
บทที่ 4 คุยกันเรื่อง Access
บทที่ 5 การสร้างตารางอย่างมีคุณภาพ
บทที่ 6 จัดการตารางให้ได้อย่างใจคิด
บทที่ 7 Query ช่างเลือก
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟอร์ม (Form)
บทที่ 9 การจัดการคอนโทรลในฟอร์ม
บทที่ 10 ฟอร์มและคอนโทรลเพื่อการใช้งานจริง
บทที่ 11 รีพอร์ตผู้นำเสนอข้อมูล
บทที่ 12 การใช้ PivotTable และ Pivot Chart
บทที่ 13 มาโครชุดคำสั่งกึ่งสำเร็จรูป
บทที่ 14 Module ปฐมบทของ VBA

- ภาคผนวก 1 Microsoft Access 2010 Specification
- ภาคผนวก 2 ข้อตกลงในการตั้งชื่อของออบเจ็กต์ใน Access
- ภาคผนวก 3 การตั้งค่า Regional Setting สำหรับ Access
- ภาคผนวก 4 รวมคำสั่งของ Command Button Wizard
- ภาคผนวก 5 Property Sheet ของฟอร์มหรือรายงานที่ใช้งานบ่อยๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160816163 (ปกอ่อน) 568 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 26 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน