0
คู่มือใช้งาน Access 2013 ฉบับสมบูรณ์
เริ่มต้นใช้งาน Access ด้วยความมั่นใจ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ และครบถ้วน พร้อมแนะวิธีการประยุกต์ใช้ในงานด้านฐานข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?299.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือใช้งาน Access 2013 ฉบับสมบูรณ์" มีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่ายๆ การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query สร้างหน้าจอแบบสวยงามด้วย Form หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหาร จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ

Chapter 1 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database)
Chapter 2 สร้างไฟล์ฐานข้อมูล (Database File)
Chapter 3 สร้างตารางข้อมูล (Table)
Chapter 4 ทำงานกับตารางมุมมอง Datasheet
Chapter 5 Relationship ความสัมพันธ์ของ Table
Chapter 6 ค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วย Query
Chapter 7 สร้าง Form ป้อน/แสดงข้อมูล
Chapter 8 ออกแบบ Form ขั้นสูง
Chapter 9 สร้าง Report รายงานข้อมูล
Chapter 10 นำเข้า/ส่งออกฐานข้อมูล
Chapter 11 การบำรุงรักษาและนำฐานข้อมูลไปใช้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162005695 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 170 x 229 x 16 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน