0
คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์
ครบทุกเรื่องของการทำงานกับฐานข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง Table, Query, Relationship และสร้าง Macro แบบง่าย ๆ ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้น Advance
หนังสือ327.75 บาท
e-books(PDF) ?345.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ มีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มตั้งแต่การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query นำมาสร้างเป็นหน้าจอเอาไว้กรอกข้อมูลแบบสวยงามด้วย Form หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ

Chapter 1 รู้จักกับฐานข้อมูล (Database)
Chapter 2 สร้างไฟล์ฐานข้อมูล (Database File)
Chapter 3 สร้างตาราง (Table)
Chapter 4 คุณสมบัติของฟิลด์ (Field Properties)
Chapter 5 แก้ไขโครงสร้างตาราง (Table Design)
Chapter 6 ทำงานกับตาราง มุมมอง Datasheet
Chapter 7 Relationship ความสัมพันธ์ของ Table
Chapter 8 ค้นหาข้อมูลด้วย Query
Chapter 9 Action Query และคิวรีแบบต่าง ๆ
Chapter 10 สร้าง Form ป้อน / แสดงข้อมูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162008672 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 172 x 230 x 21 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน